КАМТ АД се намира в гр. Карнобат - важен шосеен и железопътен възел, кръстопът на маршрута Бургас-София и Бургас-Шумен-Варна. Негово предимство в съвременния бизнес и близостта му до аерогарата и морското пристанище на град Бургас.

Основан през 1953 година като ремонтен завод, днес КАМТ АД е преустроен и развит като специализиран производител на земеделска техника в Република България.

Натрупан е значителен опит в технологията на производство на почвообработващи земеделски машини.

Целенасоченото внедряване на съвременните технологии и доразвиване на съществуващите мощности повишават качествата на продукцията.

В съответствие с конюнктурата на вътрешния и международния пазар, КАМТ АД преориентира своето производство към шест приоритетни направления за развитие: почвообработващи фрези, култиватори за междуредова и слята обработка, машини за обработване на лозя, валяци, дълбокоразрохвачи и резервни части.

Богатата номенклатура на производство - над 30 изделия - го правят търсен износител в Русия, Украйна, Молдова, Унгария, Словакия, Република Виетнам, Гърция и други страни.

Основната цел на дружеството е пълното задоволяване на изискванията и потребностите на клиентите в частните и кооперативни земеделски стопанства в страната.

При КАМТ АД можете да намерите надеждността, от която се нуждаете, качеството, което търсите, цената, която можете да си позволите.

Продукцията на КАМТ АД е на ваше разположение!