ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предназначени са за подготовка на почвата с дълбочина на работа от 20 до 40 см