РД 11-40

Брой работни органи  бр   11
Работна широчина  м  3,3
Мощност на трактора  к.с  160-200
Маса  кг  1350