РД 13-40

 Брой работни органи бр   13
 Работна широчина  м  3,9
 Мощност на трактора  к.с  200-240
 Маса  кг  1620