РД 15-40

 Брой работни органи  бр  15
 Работна широчина  м  4,5
 Мощност на трактора  к.с  240-280
 Маса  кг  2100