РД 9-40

 Брой работни органи бр    9
 Работна широчина  м  2,7
 Мощност на трактора  к.с  120-160
 Маса  кг  1170