ФРЕЗА С АВТОМАТИЧНО ОТКЛАНЯЩА СЕ СЕКЦИЯ

ФА 0,76

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ФА-0,76 e предназначена за слята обработка на почвата и унищожаване на плевелите в реда и междуредията на трайни насаждения.

Автоматичната фреза работи в овощни градини с ниски и високи стебла на дърветата. Агрегатира се с трактори 40-60 к.с..

Технически характеристики

Тип на машината навесна 
Работна широчина 760 мм
Дълбочина на обработката до 120 мм
Производителност от 0.13 до 0.2 ха/час
Работна ширина на ротора 760 мм
Работна скорост до 4 км/час
Обороти на ротора 300 об/час
Величина на отклоняване 400 мм
Маса 370 кг