ТОРОВНАСЯЩА УРЕДБА ЗА “УНИВЕРСАЛНА НАВЕСНА ЛОЗАРСКА МАШИНА”

ТУ-1,5; ТУ-3,5

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Торовнасящите уредби ТУ-1,5 и ТУ-3,5 са предназначени за редово внасяне в почвата на твърди гранулирани и прахообразни минерални торове при обработка на лозя, трайни насаждения и други храстовидни насаждения, засяти на редове с разстояние между тях от 1,6 до 2,2 метра (за ТУ-1,5) и от 2,5 до 3,5 метра (за ТУ-3,5).

Уредбата ТУ-1,5 се комплектова върху рамата на “Универсална навесна лозарска машина-2,0”, а ТУ-3,5 – върху рамата на “Универсална навесна лозарска машина-3,5” – производство на “КАМТ” АД – Карнобат.

Техническа характеристика

Параметри ТУ 1,5 ТУ 3,5
Тип на торовия апарат турбинен турбинен
Брой на бункерите 1 бр  1 бр
Обем на бункера 0,08 м3 0,12 м3
Брой на торовите апарати 4 бр 4 бр
Норма на изсяване От 11 до 80 кг/дка от 11 до 80 кг/дка
Маса 95+5 кг 130+10 кг
Обслужващ персонал от тракториста от тракториста