УНИВЕРСАЛНА НАВЕСНА ЛОЗАРСКА МАШИНА

УНЛМ – 2,0 , УНЛМ – 2,5 и УНЛМ – 3,5

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Универсалните навесни лозарски машини УНЛМ – 2,0 , УНЛМ – 2,5 и УНЛМ -3,5 са предназначени да извършват комплексна обработка на почвата и торене в лозови насъждения на телена конструкция с междуредия , както следва :

  • УНЛМ - 2,0 – от 1,60 до 2,10 м
  • УНЛМ – 2,5 - от 2,00 до 2,50 м
  • УНЛМ - 3,5 – от 2,50 до 3,50 м

Наклон на терена - до 10°

Извършват следните операции:

  1. Оран на разор
  2. Оран на гребен
  3. Култивиране
  4. Разрохване
  5. Култивиране с едновременна обработка в реда
  6. Торене с минерални торове

Технически характеристики

параметри мярка УНЛМ - 3,5
тип на машината   навесна
Брой работни органи    
за оран бр 8
за култивиране бр 9
за разрохване бр 8
Работна ширина мм 1800-2600
маса кг 750
Торовнасяне    
обем на бункера л 170
работни органи бр 4
тип на задвижване   контрапривод
[Cliche] Album not found