ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предназначени за пролетна предсеитбена обработка на почвата на дълбочина до 12 см на равни и наклонени терени до 12°