ФРЕЗИ ЛЕКИ

Фамилията почвообработващи фрези – лек тип са предназначени за слята предсеитбен


ФРЕЗИ ТЕЖКИ

Почвообработващите фрези – тежък тип, са предназначени за слята предсеитбена поч